Lionistično leto se je začelo

datum: 21.08.2017

 Lionistično leto 2017/2018 se je začelo.

 

Začeli smo že 21.8.2017 s sestankom novega vodstva kluba – predsedstvom v sestavi: predsednica Tanja Baša Jasnič, lanski predsednik Tonček Remec, prvi podpredsednik Darij Novak, drugi podpredsednik Stojan Bratkovič, tajnik Dragan Valenčič, klubski mojster Davorin Černigoj.

Tema, priprava letnega programa, terminskega plana aktivnosti in predlog sestave delovnih teles, priprava na prvo delovno srečanje in priprava na obletnico ustanovnega večera – charter night.

Dobili smo se pri Tanji in Albinu Jasniču doma v Vipolžah med Kočevskimi medvedi in drugimi velikimi živalmi, ki jih je Albin uplenil v dolgi lovski karieri.

 

Sledilo je prvo delovno srečanje 28.8.2017 na Frlanovi kmetiji na Vogrskem na katerem smo z nekaterimi dopolnitvami potrdili letni program in terminski plan aktivnosti in imenovali delovna telesa. Predvideli smo vse aktivnosti za akcijo »Kolesarim, da pomagam«, ki je žal konec istega tedna zaradi slabega vremena odpadla. Potrdili smo tudi programske zamisli obletnice ustanovnega večera in datum izvedbe 30.9.2017 z pričetkom ob 19 uri.

V letnem programu in terminskem planu aktivnosti smo kot glavne dobrodelne aktivnosti opredelili obletnico ustanovnega večera 30.9.2017 na dvorcu Vogrsko, dobrodelno predstavo 1.12.2017 v Bukovici in turistični rally v maju 2018. Komisijo za organizacijo dobrodelnih prireditev smo zadolžili, da določi vrsto dobrodelne prireditve in prireditev organizira, komisijo za donacije pa, da določi prejemike donacij.

V letnem programu smo potrdili tudi projekta »Plakat miru« in »Krvodajalska akcija«

Letni program se bo tekom lionističnega leta dopolnjeval skladno z potrebami in zmožnostmi.

Predsednica je 12.9.2017 sklicala sestanek komisije za organizacijo dobrodelnih prireditev in komisije za pripravo obletnice ustanovnega večera. Gostitelja sta bila v Šmihelu zakonca Černigoj, ki sta za to imela posebno prijeten razlog. Dorekli smo vse potrebno za organizacijo svečanega večera 30.9.2017 in za dobrodelno prireditev 1.12.2017 izbrali gledališko predstavo gledališča Kontrada iz Kanala.

V februarju ali marcu mesecu 2018 bi poizkusili organizirati še lutkovno predstavo v sodelovanju z eno izmed osnovnih šol za kar se predhodno preveri pripravljenost. Na prireditvi bi organizirali tudi razstavo »Plakata miru« in podelili priznanja.

 

Pripravil:

Dragan Valenčič, tajnik

Seznam dogodkov