Beseda predsednika

 

Beseda predsednika LK Vogrsko 2016/2017

Tonček Remec

Mandatarno leto nastopam, ko v Lionističnem gibanju praznujemo posebne mejnike.

100 let lionizma in 20 let LK Vogrsko. Pomembne obeležitve, ki zaznamujejo osnovno humanitarno načelo lionizma, pomoč sočloveku. Vsa ta praznovanja nas navdajajo s ponosom in veseljem, da smo del svetovnega gibanja, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja z bližnjimi, okoljem v katerem živimo, mladimi, slepimi in slabovidnimi in ostalimi ranljivim skupinam.

Zavedamo se, da smo le delček v mozaiku humanitarnih organizacij, vendar pomemben delček brez katerega bi bila slika nepopolna.

Glavni program delovanja v tekočem letu sem zastavil s par smernicami

-       Skrb za slepe in slabovidne

-       Pomoč mladim perspektivnim kadrom

-       Botrski projekti lokalnim osnovnim šolam

-       Donacija hrane

-       Širitev članstva

Poleg teh smernic je samoumevno naše sodelovanje z ostalimi LK v Distriktu in Coni, sodelovanje in organizacija različnih dobrodelnih akcij tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami predvsem v lokalnem okolju.

Članstvo LK Vogrsko je raznovrstno, tako glede strokovnih služb, ki jih opravljajo člani, kot tudi  glede generacijske raznolikost. Vedno se veselimo pridobivanja mlajših svežih lionov v naše vrste, kajti s tem zaveje nova energija, ki napaja celoten klub in postavi naše dobrodelne projekte in druženja na raven prijateljske in srčne skrbi za pomoč najpotrebnejšim.

Hvaležen sem tudi našim zakonskim partnerjem, ki nas nesebično podpirajo in sodelujejo v naših projektih. Zahvala pa gre vsem prijateljem in podpornikom kluba, ki se zavedajo, da le s skupnimi močmi lahko dosežemo cilje.

Zato POMAGAJMO!

Tonček Remec

Predsednik LK Vogrsko

 

Beseda predsednika LK Vogrsko 2015/2016

Janko Štimnikar

V mojem mandatu natančneje 12.3.2016 bomo praznovali 20. obletnico delovanja kluba. Od ustanovitve dalje je bil in je pomemben dejavnik na področju pomoći potrebnim.  Tudi gospodarska kriza ni bistveno zmanjšala obsega pomoči in našega dela na področju humanitarnih dejavnosti. Čeprav sem član kluba šele tri leta obljubim, da se bom v največji meri potrudil ,da bo klub uspešen tudi v tem mandatu in tudi v prihodnje.

Vse programe in projekte, ki so se uveljavili bomo peljali naprej, razen našega finančno najuspešnejšega projekta Mmart, ki ga zaradi novih razmer v družbi in na Primorskem ni mogoče uresničevati še naprej..

V času mojega mandata bodo glavne usmeritve:

  •  Na dobrodelnih prireditvah zbirati protovolne prispevke (obletnica charter night, Rally,       Dobrodelna prireditev v Bukovici itn).
  •  Poskrbeti za prijetna druženja skupaj z našimi partnerji
  •   Podpirati in se aktivno vključevati  v projekte distrikta in naše cone
  • ·Posvetiti vso skrb pridobivanju novih članov
  • ·Izboljšati  izmenjavo informacij med člani (intenzivnejša uporaba internetnestrani,uporaba       interneta   in  elektronske pošte)
  • ·Vključiti čim vrečje število članov v delovanje in aktivnosti kluba.
  • · Pomoč guvernerju pri vodenju distrikta

V tem mandatu  bomo  verjetno morali skupaj s preostalimi klubi v naši coni organizirati zbiranje in distribucijo viškov hrane in se vključiti v projekt boterstva, predvsem zato, ker so stiske ljudi vse večje in so se ti projekti v drugih klubih zelo uveljavili !

Pri samem dodeljevanju pomoči predlagam, da dajemo pomoč predvsem  mladim odličnim dijakom in športnikom,, ki so uspešni  a zaradi   socialnega statusa nimajo ustreznih pogojev za  udejanjanje svojih sposobnosti.

Ob tej priliki čestitam in se zahvaljujem  mojemu predhodniku  Radovanu Pušnarju za zelo uspešno predsedovanje našemu klubu v preteklem mandatu.

Predsednik LK  Vogrsko 2015/2016

Janko Štimnikar

 

 Beseda predsednika LK Vogrsko 2014/2015

Radovan Pušnar

o   Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob temeljnem programu lionizma, to je skrbi za slepe in slabovidne, Lions klub Vogrsko izvaja še številne druge oblike pomoči: socialne programe materialno šibkim, pomoč telesno in drugače prizadetim (pomoč pri nabavi medicinske opreme),sodelujemo v boju proti drogam, sodelujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim, skratka, odzivamo se na potrebe pomoči potrebnih, če smo za to zaprošeni in če je pomoč v naši moči.

o   Da skupaj znamo in zmoremo dokazujemo v Lios Klubu Vogrsko že 18 let.  Najuspešnejši projekti našega kluba , ki jih izvedemo ob pomoči LEO kluba Vogrsko so:

·         Dobrodelna prodajna razstava umetnikov Medana ART

·         Dorodelni turistični rally

·         Dobrodelni jesenski ples - Charter Night

·         Dobrodelni koncert

Z našimi akcijami, ki so se v preteklosti pokazale kot uspešne, bomo nadaljevali tudi v prihodnje in tako pridobljena sredstva bomo uporabil izključno v humanitarne namene. Razen skrbi za ljudi v stiski bomo še naprej v največji meriskušali pomagati mladim s štipendijami. V preteklem letu smo namenili za te namene 7.000 Eur. Tudi izkupiček MMart je v celoti namenjen mladim talentom.

o   Sodelovanje z ostalimi Lions klubi v regiji, pa tudi širše je na visokem nivoju. Tradicionalno martinovanje z Lions klubom Dobrovo in akcije z drugimi klubi so lahko zgled dobrega in uspešnega sodelovanja pri zbiranju sredstev za pomoči potrebne.

o   Združuje nas enotna želja pomagati tistim, ki so v takšni ali drugačni stiski. Zato bomo v prihodnje namenili še večji povdarek aktivnemu članstvu v našem klubu. Vsak izmed nas ima določene sposobnosti in talente, ki bodo prispevali k skupnim ciljem lionističnega gibanja.  Naša nagrada so prijetni in nepozabni trenutki zadovoljstva ob trenuthih hvaležnosti prejemnikov naše pomoči.

o   Skrbimo tudi za prijetno vzdušje v našem klubu. Poleg rednih mesečnih srečanj članov imamo veliko tematskih večerov in izletov tudi z našimi življenjskimi sopotniki. Ta srečanja bodo tudi v bodoče  obogatila naše odnose, pomagala pri iskanju skupnih cijev  in utrjujevala vezi med člani kluba.

o   V času mojega mandata želim obnoviti sodelovanje z našimi pobratenimi Lions klubi, prevsem z LK Split in s tem prispevati svoj delež k boljšemu razumevanju med sosedi in ljudmi nasploh.

 

Predsednik  LK  Vogrsko  2014/15

Radovan Pušnar