Vodstvo kluba

 

Vodstvo Kluba LK Vogrsko 2022/2023

 

  • Predsednik:                        Najda Knez
  • Prejšnji predsednik:              Dragan Valenčič
  • Tajnik:                                   Dušan Bolčina

 

  • Zakladničarka:                    Tanja  Baša Jasnič

 

         Člani predsedstva:

 

           Aleš Bucik

           Stojan Bratkovič

           Tanja Baša Jasnič

           Tonček Remec

           Nadja Knez

           Dušan Bolčina

 

 

ODBORI IN KOMISIJE 

 

Nadzorni odbori:

Predsednik: Janko Štimnikar, članica Mojka Murenc, član Bojan Bratec

 

Častno razsodišče:

Predsednik:Dragan Valenčič, član Marino Furlan, član Aleš Hrast

 

Komisija za področje socialnega varstva:

Predsednik:Darij Novak, član Igor Pavlin, član Dani Pecečnik

 

Komisija za sprejem novih članov:

Predsednik: Kristjan Rijavec, član Branko Dolenc, član Stojan Bratkovič