21. svečani večer

datum: 30.09.2017

21. svečanega večera na dvorcu Vogrsko dne 30.09.2017 se je udeležilo 89 povabljenih gostov in članov kluba.

Jubileja se je udeležil tudi viceguverner Miro Kvas in conski predsednik – naš član Radovan Pušnar.

Večeru so prisostvovali predstavniki LK Nova Gorica in LK Dobrovo z predsednikoma ter predstavniki LK Goppingen iz Nemčije z katerimi začenjamo navezovati stike.

V uradnem delu programa so se zvrstili govori lanskega predsednika kluba Tončka Remca, ki je podal poročilo za preteklo lionistično leto in viceguvernerja Mira Kvasa.

Lanski predsednik Tonček Remec je podelil priznanja Miranu Lampretu, Viljemu Žižmondu in Stojanu Bratkoviču.

Viceguverner je priznanja guvernerja podelil Tončku Remcu in Draganu Valenčiču, značko za 15 let članstva pa Nadji Kranjc.

Prisego je podal novi član Dušan Bolčina, med levčke so bili sprejeti trije novi člani, ki pa so bili vsi odsotni.

Lanski predsednik in nova predsednica Tanja Baša Jasnič sta izvršila slovesno primopredajo predsednikovanja kluba, predsednica je nagovorila prisotne.

Lanska predsednica Leo kluba Ana Stergulc je podala poročilo in podaljšala mandat za tekoče leto.

 

Kulturni program sta oblikovala tenorist prof. Vladimir Čadež in prof. Barbara Mačkić na klavirju.

Sledila je večerja z plesom in druženjem.

Na svečanem večeru smo za humanitarne namene z vztopnino zbrali 2.500,00 Eur, z cca 1.000,00 Eur zbranih sredstev pa so bili uspešni tudi levčki, ki so sredstva zbrali z fotografiranjem in tehtanjem pršuta.

 

 

Zapisal:

Dragan Valenčič, tajnik

 

Seznam dogodkov